Welkom bij Gezondheidsgidsen
(Community Health Workers)

Stad en OCMW Gent werken samen aan een sterker armoedebeleid. Het project Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) zet in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

De gezondheidsgidsen hebben een brugfunctie om kwetsbare personen en gezinnen toe te leiden en de weg te wijzen naar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en het preventieaanbod. Ook willen we de kwetsbare burger versterken zodat hij of zij zelf beter de weg vindt naar hulp.

Wat willen we bereiken? 

Gezondheidsgidsen zetten vanuit hun vertrouwensband in op:

Hoe gaan we te werk?

Via een korte opleiding reiken we mensen bepaalde tools en vaardigheden aan om als gezondheidsgids aan de slag te kunnen gaan.

De Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling hebben met de problemen van mensen in de doelgroep of die door hun werkervaring, opleiding,… kennis hebben van het welzijns- en gezondheidszorgsysteem.

Waarmee kan de gezondheidsgids helpen?

De gezondheidsgidsen kunnen heel wat  taken opnemen, afhankelijk van de context  waarin ze tewerkgesteld zijn. De gezondheidsgids neemt geen taken over van een maatschappelijk werker of gezondheidswerker (arts, gezondheidspromotor,…). Wel neemt hij/zij een ondersteunende rol op, aanvullend op het takenpakket van de professional.

Beschikbare talen

De gezondheidsgidsen kunnen mensen helpen in volgende talen: Albanees, Arabisch, Bosnisch, Bulgaars, Dari, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Macedonisch, Nederlands, Pashtu, Roemeens, Servisch, Spaans, Turks, Urdu en Zweeds (basis).

De partnerorganisaties

Volgende organisaties engageerden zich om gezondheidsgidsen aan te vragen voor begeleidingen, op aanvraag  of via detachering:

Meer informatie

Lieve Vanoverschelde (coördinatie -  departement Sociale Dienstverlening)

Leen Van Zele (departement Welzijn en Gelijke Kansen)