Gezondheidsgidsen of Community Health Workers

Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg.Daarnaast versterken gezondheidsgidsen of Community Health Workers de gezondheidsvaardigheden van mensen. Dat doen ze vanuit hun eigen achtergrond, ervaring en de vertrouwensband die ze opbouwen.

Het project

Gezondheidsgidsen verlagen drempels

Stad Gent werkt dag in dag uit aan een sterker armoede- en gezondheidsbeleid. We zetten in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Het project Gezondheidsgidsen speelt in op signalen uit het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Eerstelijnshulpverleners wezen onder meer op de hardnekkige ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg, vaak als gevolg van sociale verschillen.

Binnen het project onderzoeken we hoe gezondheidsgidsen een brug kunnen slaan tussen kwetsbare groepen in onze stad en de bestaande welzijns- en gezondheidszorg. We willen de kwetsbare burger versterken zodat hij/zij zelf beter de weg vindt naar hulp, de juiste vragen kan stellen en gezondere keuzes kan maken. 

Wat willen we bereiken?

Hoe gaan we te werk?

Via een korte opleiding reiken we vrijwilligers tools en vaardigheden aan om als gezondheidsgids aan de slag te kunnen gaan. De gezondheidsgids ondertekent een afsprakennota met een deontologische code. Elke maand kunnen ze deelnemen aan een intervisie, een bijeenkomst om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.  

De gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling hebben met de problemen van mensen in de doelgroep. Of ze kennen het welzijns- en gezondheidszorgsysteem goed door hun werkervaring of opleiding.

Taken van gezondheidsgidsen

De gezondheidsgidsen of Community Health Workers kunnen heel wat taken opnemen.
De gezondheidsgids neemt geen taken over van een professional zoals een maatschappelijk werker of gezondheidswerker (arts, gezondheidspromotor,…). Wel neemt hij of zij een ondersteunende rol op, aanvullend op het takenpakket van de professionals.

 

Toeleiden en begeleiden van mensen naar eerstelijns gezondheids- en welzijnszorg én het laagdrempelig leefstijlaanbod.

 

Ondersteuning bij kwetsbare groepen in gebruik van gezondheids- en welzijnszorg

Mensen herinneren aan de afspraken (via telefoontje of sms), verder opvolgen van de afspraken, het overzicht behouden,… Mensen thuis ophalen en samen het openbaar vervoer nemen, de weg tonen, informatie geven,… Uitleg geven over het gezondheidszorgsysteem (vb. verhoogde tegemoetkoming, derde betalersregeling,…) en gezondheidsdiensten (vb. wijkgezondheidscentrum, ziekenhuis, ziekenfonds, tandarts ,…) Mensen gerust stellen, vertrouwen geven, een luisterend oor bieden, een duwtje in de rug geven, … Helpen om het probleem van de hulpvrager uit te leggen in het Nederlands. Een huisbezoek brengen.

 

Ondersteuning bieden bij vereenzaming tijdens de Coronacrisis

Gezondheidsgidsen kunnen mensen voor een bepaalde tijd opvolgen adhv een telefoongesprek, wandeling of huis/stoepbezoek. Ze laten mensen hun verhaal vertellen (ventileren), bieden aanwezigheid en een luisteren oor. Een gezondheidsgids wekelijks inschakelen voor onbepaalde tijd is niet haalbaar. We opteren voor een 8 à 10 tal contacten verspreid over 2 tot 4 maanden (bv gedurende 4 weken, elke week een contact, daarna om de twee weken en nadien 1 keer per maand). We trachten nadien ook toe te leiden naar bestaande reguliere buddywerkingen.

 

Promoten gezondheidsgedrag

 

Signaalfunctie

 

Detachering

 

Beschikbare talen

De gezondheidsgidsen kunnen mensen helpen in volgende talen: Arabisch, Azerbeidzjaans, Dari, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Oekraïens, Pashtu, Perzisch, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks en Urdu.

Hoe doe je een aanvraag?

Ben je een hulp- of zorgverlener en wil je een gezondheidsgids aanvragen om jouw cliënt/patiënt te ondersteunen naar het zorg- en/of welzijnsaanbod? Doe dan nu een aanvraag via ons aanmeldsysteem: via het tabblad gezondheidsgids aanvragen.

 

Opgelet:

 

Tips bij het invullen van het aanmeldformulier:

 

Opvolging

 

Vragen over dit project of over de gezondheidsgidsen?

Stel ze aan de coördinator Lieve Vanoverschelde (Lieve.Vanoverschelde@stad.gent of 0471 55 29 16)
Dienst Regie Gezondheid en Zorg (Stad Gent)